ADAU-nun Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən Maliyyə dərnəyinin növbəti onlayn yığıncağı keçiriləcəkdir

16.11.2021-ci il tarixində ADAU-nun Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən Maliyyə dərnəyinin növbəti onlayn yığıncağı keciriləcəkdir. Aqrar iqtisadiyyat, Aqrobiznes və idarəetmə fakültələrindən magistr və bakalavr səviyyəsinin tələbələri aktual mövzularla cıxış edəcəklər. Dərnəkdə l kurs magistr ixtisas; biznesin idarəedilməsi: maliyyə, VI kusr biznes (rus bölməsi), IV kurs mühasibat, III kurs mühasibat (ingilis), I kurs maliyyə və I kurs mühasibat ixtisasının tələbələri rus, ingilis və azərbaycan dilində çıxış edəcəklər. Sonda fərqlənən tələbələr I, II, III dərəcəli təşəkkürnamə ilə təltif olunacaqlar.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTgwYmZmNWMtM2NiMC00MDA1LTk1NjEtZGNjMmU0NjJmNDRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2223a81281-be1c-4a24-9f8b-8619e963e399%22%2c%22Oid%22%3a%22a60931d1-64dc-4b5a-b726-932f70bbd146%22%7d