TƏHSİL PROQRAMLARI (İXTİSASLARI)

BAKALAVRİAT PROQRAMLARI

Biznesin idarə edilməsi
Marketinq
Menecment (alman proqramı)
Mühasibat uçotu və audit

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI

Biznesin idarə edilməsi
Marketinq
Menecment (alman proqramı)
Mühasibat uçotu və audit
MBA
Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA PROQRAMLARI

Ümumi iqtisadiyyat
İqtisadi fəaliyyət növləri
Mühasibat uçotu