Mühasibat uçotu və audit kafedrası

Mühasibat uçotu və audit kafedrası
Kafedra 1959-cu ildə kənd təsərrüfatı müəssisələrinin təşkili kafedrasının bazasında təşkil edilmiş, ilk rəhbəri D.Şıxməmmədov olmuşdur. Bir ildən sonra bu kafedra kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı kafedrası ilə birləşdirilmişdir.

1965-ci ildə kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu və statistika kafedrası təşkil olunmuş, kafedranın müdiri dosent Rasim Həşimov seçilmiş və o, 1977-ci i”lədək kafedraya rəhbərlik etmişdir.

Kafedra 1977-ci ildə “Statistika və mühasibat uçotu” kafedrası adlanmış, 1988-ci ilədək dosentlər Həmid İsmayılov, 1988-1990-cı illərdə Zərifə Bayramova, 1990-1992-ci illərdə Həsənəli Əlizadə, 1992-2000-ci illərdə Bəhruz Xəlilov, 2000-2009-cu illərdə “Mühasibat uçotu və audit” adı ilə Şivəxan Abdulov, 2009-2016-cı illərdə Məmməd İsmayılov rəhbərlik etmişlər.

Kafedranın professor-müəllim heyəti 18 nəfərdən, o cümlədən 5 dosent, fəlsəfə doktoru, 5 baş müəllim, 8 assistentdən ibarətdir.
Hazırda “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasına dosent Pərvin Muxtarova rəhbərlik edir
KAFEDRA MÜDİRİ


Muxtarova Pərvin Elman qızı
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)

KAFEDRANIN HEYƏTİ


Əhmədov Yusif Binnət oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədov İlyas Əbülfəz oğlu
Dosent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Allahverdiyeva Cəvahir Cavanşir qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Həsənova Nərgiz Tofiq qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Həşimova Svetlana Bahadur qızı
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Şəfiyev İsa Heydər oğlu
Baş müəllim
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Zeynallı Elay Cəlal oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Mirzəyev Qurban Rauf oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Hacıyeva Hafizə Hüseyn qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)İsgəndərov Tural Telman oğlu
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədov Rövşən Kamil oğlu
Assistent, iqt.elm.sah.üzrə fəl.dok
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Qəmbərova Səadət Mübariz qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)Məmmədova Firuzə Aftandil qızı
Assistent
HAQQINDA MƏLUMAT (CV)